Cipela velièine i opuštanje Besplatno raèunar Policajac testa
+36-20/932-1417

  
  

Klinika u Segedinu
6722 Szeged, Hajnóczy u. 22.
Broj telefon: +36-62/323054, +36-20/9321417
Otvoreno vreme: Ponedeljak - Petak 9 -12
E-Mail: kapota.agnes @ gmail.com
U poslijepodnevnim satima posjet datira telefona.

Algyői klinika
6750 Algyő, Kastélykert u. 14.
Broj telefon: +36-62/268036, +36-20/9321417
Otvoreno vreme: Ponedeljak - Petak 8 -15
E-Mail: kapota.agnes @ gmail.com

Nyíregyháza klinika
4400 Nyíregyháza, Bocskai u, 73. fsz. 5.
Broj telefon: +36-42/599700, +36-20/9321417
Otvoreno vreme: Ponedeljak - Petak 8 -14
E-Mail: kapota.agnes @ gmail.com
Dr. Gyetvai András
Dr. Nagy Ernest

 KLINIKA


Flag Counter

Prijavite se putem telefona ili email.
 

Pogledajte vec´u mapu
 
  Dr. Gyetvai András, Dr. Nagy Ernest ortopedije klinike i privatna praksa u Segedinu GYÓGYCIPŐ KFT. 2013